נטלי יששכר

פ/נומינה

עבודתי מתמקדת בהתערבות בסביבה, בתגובה להתערבות זו וכן בשינוי ההקשר (Context) של אובייקטים וסמלים תרבותיים, כפי שהם מובנים לנו כיום.
המוטיבים העיקריים המאפיינים את העבודה הם יצירת פעולה מול תגובה ויחסי הכוחות הנוצרים בינהם. מרכז התעניינותי אינו רק בתפר שבין הטבעי למלאכותי אלא גם במיקום האדם והתרבות ביחס אליהם. למעשה אני
פועלת תוך התייחסות לזמן, אותו אני תופסת כחומר בפני עצמו.
פעולות ההתערבות מומחשות על ידי יצירת הדמייה של כוחות טבע כגון חום, לחות ופגעי הזמן. שטח הפעולה מצומצם אך לצופה נוצרת אשליית מרחב. ההתכלות והמוות מזכירים את הזמניות )Mori Memento )ומשליכים
על ההתנגשות בין תרבות, טכנולוגיה וטבע.
את הדימויים אני מייצרת מפעולות סיזיפיות, בדגש על טכנולוגיה שאינה מורכבת. לכאורה, הפעולות חסרות תכלית אך הן מייצרות אובייקט חדש, שנברא מתוך ההרס של הישן ומהווה אובייקט בזכות עצמו. בתהליך עבודתי נחקרים חומרים שונים הנחשפים לתנאי קיצון אותם אני יוצרת תוך בחינת התוצאה והקשרה לתולדות האמנות. מטרת תנאי הקיצון הינה לזרז תהליך המתרחש לאורך שנים. באמצעות הסריקה אני מתעדת את שרידי האירוע, ומנציחה את שאריות האובייקט הישן לנוכח האובייקט החדש שנברא.

נטלי יששכרי
0523400594
nahalley@gmail.com

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות