תוכנית הלימודים במחלקה לכתיבה לתואר ראשון במדעי הרוח של האו"פ ובוגר מנשר בכתיבה

להתחיל בזיכרון שרצית לספר ולגמור בספר עם כריכה

כיצד נוצרת האלכימיה המדויקת בין רגש, תחושה, זיכרון מצד אחד, לבין מילים מתרוצצות מצד שני. כיצד נוצרים שירה ופרוזה טובים, מאתגרים, מעניינים? כיצד כותבים ברוח הזמן והמקום? כיצד מטמיעים בטקסטים ספרותיים (ושירה) פרספקטיבה היסטורית ותרבותית?

המחלקה לכתיבה במנשר מהווה חממה לפתוח מיומנויות כתיבת: פרוזה, שירה, תרגום ועריכה, תחקיר וכתיבה לתקשורת (עיתונות, אינטרנט, טלוויזיה ועוד), ספרות ילדים, כתיבה מסאית ותיאורטית, כתיבת תסריט לקולנוע עלילתי דוקומנטרי, כתיבת מחזאות וכן לימודי ביבליותראפיה.

הלימודים יניחו תשתית לשימוש מושכל בעיצוב האמירה האישית והייחודית של כל סטודנט ויקנו את הכלים ליישומה בקונטקסט הנרחב של הסובב. כמו כן יעברו הלימודים דרך ההיבטים השונים של תחומי הידע האנושי כדי ליצור תשתית לחשיבה ביקורתית והיסטורית בסוגיות המרכזיות של התרבות.

סגל המרצים של המחלקה מורכב מכותבים מהשורה הראשונה בתחומם, הנוטלים חלק פעיל בחיי הרוח בארץ.

תכנית הלימודים שלנו מאפשרת לסיים תוך ארבע שנים – לימודים לתואר B.a במדעי הרוח של האוניברסיטה הפתוחה, וכן כבוגר 'מנשר' בכתיבה. 

דגשים ומטרות בשנה א'

– התוודעות ליכולת של הכתיבה לייצר טקסט עם משמעות ונוכחות
– קורסי יסוד בסוגי כתיבה ובטכניקות של השפה
– הכרות עם תולדות הספרות והעיתונות ועם הרקע ההיסטורי של התרבות, של האמנות ושל הרעיונות
– באמצע סמסטר א' יערך שבוע יוצרים-חוקרים שיציע רעיונות והיבטים שאינם מצויים במערכת

שנה א':

יסודות פרוזה – שנתי, חובה

קורס מרכזי בשנה א'. יסודות הסיפור הקצר ומהותו – מבנים של סיפורים קצרים, פתיחות וסיומים, מונולוגים ודיאלוגים, סוגי מבעים, אפיון דמויות, סטריאוטיפים ודעות קדומות, דימויים ומטאפורות, ריאליזם ופנטזיה. כתיבה ספרותית, לירית, מתארת, דרמתית, סוגי עלילות, סוגי מספרים, נקודות מבט, ייצוג הדיבור, הזרה.

לב הקורס הוא דיון ומשוב על תרגילים משותפים. במקביל תערך קריאת טקסטים מובחרים רלוונטיים מן הספרות הקלאסית והחדשה וניתוחם אל מול התרגילים.

שפה ולשון – שנתי, חובה

שימוש בגופים דקדוקיים שונים, יסודות במבנה המשפט ומשמעות של מילים, סלנג, תרגום, אימוץ והמצאה של מילים. משפט ופסקה, מצלול וחרוז, מילים נרדפות וניגודיות, שדות סמאנטיים, שפה וסגנון ועוד. הקורס יקנה בסיס להבנת השפה ולשימוש נכון בה ובסימניה, וכן לעריכה לשונית על שלל אפשרויותיה.

יסודות שירה – שנתי, בחירה (מומלץ)

סמ' א': מהי כתיבה פיוטית? הקורס ינסה להשיב על השאלה דרך ההתנסויות הבאות: כתיבה על אובייקטים, כתיבה מתוך זיכרון ומקום, מתוך תצלומים, מתוך נופי ילדות, אפיון דמויות, כתיבה מהתבוננות, כתיבה אקספרסיבית, מפגש, חלומות, מסעות, ועוד.

סמ' ב': סוגי רגש (אכזבה, קנאה, עיוורון ועוד), חושים, מטאפורה, דימוי ומטונימיה, שירה ארוטית, צורות שיריות, מקצב, חריזה, מצלול, מוזיקה.

כתיבה לעיתונות ולתקשורת – שנתי, בחירה (מומלץ)

הידיעה החדשותית, התחקיר, הכתבה, הריאיון, כתיבת מאמר, משימות שטח וכתבות שטח. בסמ' ב' יתמקד הקורס  בכתבה – אפיון מושאי הכתיבה, כיצד לעורר רגש ולהשפיע, כיצד ליצור חוויה, פיתוח מעורבות, התנסות, יצירתיות ותגובה לאירועים. בקורס תיבחן הדינמיקה של הטקסט האישי, בחירת מוקד/גיבור הסיפור, העמקה מול תמצות, זיוף וזילות.

יסודות תסריט קולנועי – שנתי, בחירה (מומלץ)

סמ' א': כיצד מספרים סיפור קולנועי, דמות גיבור, דמויות משנה, סוגי דמויות (עגולה ושטוחה, גיבור ואנטי גיבור), כיצד מעצבים ומאפיינים דמויות וכיצד בונים את המתח ביניהן. מהו קונפליקט קולנועי ואיך מעוררים אותו, מהו מאורע מחולל ומה תפקידו בסרט, מהו תפקיד הפעולה בסרט ואיפה ממקמים אותה.

סמ' ב': השפה הקולנועית וכיצד בונים בעזרתה תסריט. כיצד מעבירים אינפורמציה, מה זה סבטקסט ואיך מיישמים אותו, מטאפורות קולנועיות, הזרה, קונטקסט וספציפיות, מהם החוקים עשה ואל תעשה, מהם הכללים והיוצאים מן הכלל, איך כותבים דיאלוג, איך אומרים בלי לדבר, איך מראים בלי להראות. כמו כן – רבדים בתסריט, מבנה העלילה וחלקיו (התחלה, אמצע, סוף) וכיצד מיישמים זאת בתסריט לסרט קצר.

דמות וגיבור בספרות – סמסטריאלי, חובה

קורס העוסק בספרות העולם ונועד לבחון את הנושא הדמות כפי שהוא משתקף לאורך ההיסטוריה של הספרות. הקורס יעסוק במשמעותם של הדמויות באמצעות ניתוח דרכי עיצובם ובשיקולים הבסיסיים בבניית הדמויות.

עלילה וסיפור – סמסטריאלי,חובה

קורס העוסק במקומה של העלילה בספרות, בדרך התפתחותה וסוגיה. מהו ההבדל בין סיפור לבין ספרות ועלילה, האם הספרות מתחילה ונגמרת בעלילה.

המבע הקולנועי – שנתי, בחירה

המבע הקולנועי הוא שפה המשלבת אמצעים אמנותיים וטכניים. תכלית הקורס היא הכרות עם מרכיביו השונים של הקולנוע דרך השפה: צילום, עריכה, עיצוב התמונה ועיצוב פסקול. הקורס ייתן דגש על הפואטיקה הקולנועית ועל התפתחות הז'אנרים החל מהקולנוע ההוליוודי ועד שנות הארבעים.

מבוא לתרבות וחברה – שנתי, בחירה

מבוא כללי לתחומי החברה, הפוליטיקה, התרבות, והחשיבה התיאורטית. מיתוסים, אגדות ומונחים מרכזיים הקשורים בפסיכולוגיה, בסוציולוגיה, בפילוסופיה, בדתות ובאמונות; באתיקה ובאסתטיקה. הקניית מיומנויות בסיסיות בכתיבה עיונית שיטתית ובניתוח טקסטים.

** אפשרויות בחירה מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

**אפשרויות בחירה ממחלקות אחרות.

דגשים ומטרות בשנה ב'

– תרגול סוגי כתיבה לסיפורים קצרים, שכלול השליטה בשפה ובסגנונה
– טור וביקורת עיתונות, העמקה בנושא תסריט ואפשרות הרחבה למחזאות
– הכרות עם תולדות הספרות והעיתונות ועם הרקע ההיסטורי של התרבות, של האמנות ושל הרעיונות
– באמצע סמסטר א' יערך שבוע יוצרים-חוקרים שיציע רעיונות והיבטים שאינם מצויים במערכת

שנה ב':

עקרונות פרוזה – שנתי, חובה

במהלך קורס מתקדם זה ינותחו הטקסטים בעין ביקורתית ובעמדה שיפוטית – מרמת המבנה ועד רמת התחביר, השפה, הקיטוע לפסקאות ולפרקים, החומר המיותר שצריך לוותר עליו. הקורס ישים דגש על: אבחון תופעות מיוחדות והרחבתן, צמצום ועודפות, חזרות ופערים, משלב לשוני אחיד ומשתנה, ריבוי שמות תואר ועוד.

כמו כן יעסוק הקורס בפיתוח אמירה אישית וייחודית: מהו 'המקום' שממנו אנו כותבים, מהם המאפיינים הלשוניים שלנו, הספרותיים, האנושיים, מאין אנחנו שואבים את החומרים לכתיבה וכיצד אנחנו בונים בסיס רחב לכתיבה העתידית שלנו.

שפה ומבנה – שנתי, חובה

פיתוח השליטה בשפה. אוצר מילים, הקשרים, דקדוק ולשון ועוד. מהו המבנה הבסיסי של השפה, כיצד הורסים מבנה ובונים מבנה חדש, כיצד מפתחים שפה מובנית ואחידה בטקסט באורך בינוני. כיצד שפה הופכת לסגנון, האם היא יכולה לאפיין לכל דובר סגנון דיבור וחשיבה ייחודיים, ומה הקשר שלה לאופייה של הדמות?.

עקרונות שירה – שנתי, בחירה

חזרתיות בשירה, סונטות, הייקו ומרובע, אודה ושירי קינה, שירה מקראית, ימי ביניים, שירת נשים וגברים, שירה פוליטית וחברתית, החלון כסמל ומשמעות, התייחסות לציור וצילום, גבולות שירה/פרוזה, מסעות, תרגום, שירה חתרנית, חותרת תחת עצמה, טקסט וסבטקסט בשירה, ארס פואטיקה, ערס פואטיקה, תקשורת הורים ילדים, שירה וקולנוע, אהבה וסקס, קוויריות, שירי דת ואמונה, הומור, רוק,  שירה מדברת.

כתיבה ביקורתית – שנתי, חובה

הקורס מקנה כלים לכתיבת טקסטים עבור כל הפורמטים בעולם התקשורת ובדגש על טכניקת יצירת מרחק ממושא הביקורת, על התכוננות נכונה טרם כתיבה, על סגנון אישי ומודעות עצמית גבוהה.

מניפסט, מיקום בשדה החברתי/מגדרי/פוליטי, התנסויות במצבי קיצון, תרבות ה'צריחה', כתיבה מעמדת מיעוט, נקודת עיוורון שלנו, כתיבה אישית, יחסי מסה/סיפור, כתיבה יומנית, ביקורת תרבות.

כמו כן, נתרגל כתיבה תחת לחץ זמן, זיקוק תובנות בפרקי זמן קצרים וגיבוש רמה נאותה בלחץ זמן.

עקרונות תסריט לקולנוע – שנתי, בחירה

סמ' א': הסצנה היא מיקרוקוסמוס של היצירה כולה – מתי מתחילים ומסיימים סצנה, איך צולחים את מעברי זמן, הקשר בין הדמויות לבין הסביבה, הסצנה על רצף הסיקוונס. כתיבת תסריט לתרגיל מיזנסצנה של קורס בימוי.

סמ' ב': הדיאלוג. כיצד להביע רגשות, כיצד למסור מידע ולקדם את העלילה באמצעות הדיאלוג, מה בין טקסט לבין סאבטקסט, מהי שפה פרטית וכיצד מחברים דיבור לפעולה. כתיבת תסריט לסרט שנה ב' המשלב לוקיישן עם מיזנסצנה מיוחדת.

תסריט קומי – שנתי, בחירה

כתיבה קומית היא אחד הז'אנרים היותר מקובלים בקולנוע ובטלוויזיה. כל מה שנראה כהברקה של קומיקאי מיומן או כתגובה מידית לאירוע – הינו בעצם טקסט כתוב מראש בצורת תסריט. לשם כך נדרשות מיומנויות גבוהות של שפה, היכרות מעמיקה עם הז'אנר והתתי ז'אנר, תחכום ותרגול.

ספרות במאה העשרים – שנתי, בחירה

מודרניזם – שורשים, זרמים, קשר לפילוסופיה וחברה, השפעות של מלחמות ומהפכות.

אימפרסיוניזם וסימבוליזם, אקמאיזם ופוטוריזם, אימג'יזם, זרם התודעה, הנביא המודרני, אוונגרד ואבסורד, קולוניאליזם וביקורת הבירוקרטיה, כתיבה אישית, ניהיליזם, כתיבה צעירה ותוססת, דור הביט.

מהפיכות המידע ביחס לדימוי – שנתי, בחירה

הבנה חדשה של האדם את עצמו במאה העשרים והרחבה מושגית של השינויים וההתרחשויות הרדיקליות שהביאו הצילום והקולנוע לתרבות. הקורס ידון במציאות החלופית אותם מציעים הצילום והקולנוע, ביחס המשתנה בין האמת לבין השקר, בין האותנטי לבין הלא אותנטי ועוד.

אמנות בעת העתיקה והחדשה – שנתי, חובה

קורס הבוחן את התפתחות האמנות לאורך הדורות. הקורס יסקור את התפתחות האמנות בחתך של נושאים או תקופות לסירוגין, ידגים כיצד נוצרו מהפכים בסגנון ובביטוי, כיצד נוצרו והשתלבו זרמים באירועים היסטוריים, חברתיים, תעשייתיים ועוד; וכיצד הם משפעים עד היום. הקורס ידון בשאלות עקרוניות: כיצד מתקבעות אסכולות, שמות של תקופות, מה נחשב פתאום לקלאסיקה ומה קורה עם האחרים.

כתיבה ביוגרפית – שנתי, בחירה

בקורס נתנסה במגוון פניה של הכתיבה הביוגרפיות. נעמוד על חשיבותם ומקורותיהם של תחקיר ביוגרפי וראיון, נגלה מהו כוחו של זיכרון אך גם מה מקומה של השכחה. נתנסה ונבין את הצורך בבדיון ספרותי להבנת סיפור שאירע באמת. נלמד דרכי פתיחה וסגירה, מהלכה למעשה, בחירת מרחב, זמן, נקודות מבט ודמויות מרכזיות מתוך חיים מורכבים ומלאים. נתנסה בכתיבה אוטוביוגרפית עצמית, נכתוב ונערוך מחיי אחרים, ונשאב השראה מגדולי הכותבים והחוקרים הביוגרפיים בארץ ובעולם.

** אפשרויות בחירה מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

**אפשרויות בחירה ממחלקות אחרות.

דגשים ומטרות בשנה ג'

– פיתוח סיפור קצר, פיתוח סגנון אישי
– שכלול השליטה בשפה ובסגנונה
– שירה, ספרות ילדים, מסה עיתונאית. תסריט לסרט גמר
-ספרות עכשווית, מחקר. הרחבת הרקע ההיסטורי של התרבות, של האמנות ושל הרעיונות

שנה ג':

מושגים בפרוזה – שנתי, בחירה

שלבים בפיתוח סיפור קצר: תשתית דמויות ועלילה, תשתית נוף וסביבה, תשתית שפה, וטון דיבור, המפגש הקריטי בין הדמויות, הצבה בטבלת זרימה (מי, מה, מתי, מקום בהצלבה לתהליכים נפשיים, קול דובר, זמן לשוני וכו'), החלטות עקרוניות והפיכתן.

סמ' ב': השפעות אפשריות, שתי אופציות לטקסט 'אישי', על מה לוותר אפילו שקרה, איך להמציא מתחקיר או דמיון, צמצום מקסימלי, עריכה ראשונית, סגירה והשארת קצוות לפיתוח.

שפה וסגנון – שנתי, חובה

סמ' א', תרגום – האם זה רק העברה מכלי לכלי, או שזה כמו לנשק דרך מטפחת? מה גבולות החופש היצירתי של המתרגם (פרוזה, שירה). האם תרגום זה כמו עריכת טקסטים ספרותיים ושיריים של אחרים?

סמ' ב', עריכה – בין אם הטקסט הוא פרוזה, שירה, או מסה – כל טקסט צריך עריכה, הן ספרותית והן לשונית. כיום כבר ברור שהגבולות בין שני סוגי העריכה מיטשטשים, ברור שאין דקדוק "נכון" ו"לא נכון", ברור שאין עלילה "נכונה" ו"לא נכונה". דווקא משום כך צריך עין נוספת שתבחן את הטקסט, עין שלא היתה מעורב ב"תהליכי היצור", שלא יודעת על מה שנשאר בחוץ.

מושגים בשירה – סמסטריאלי, בחירה

בדיקת הקשר התמאטי והסגנוני של השירים שכתבנו, בדיקת נושאי השירה שלנו, בדיקת יסודות משירה מוקדמות, שירה אישית ואידיאולוגית, שירה לאומית וביקורתית, שירה על אדן החלון, מחסומי כתיבה, אש וזעם, פיתוח שפה אישית, מחרוזות שירה, פואמות ארוכות, שירה 'צעירה'.

מחזאות – שנתי, בחירה

סמ' א' – יסודות דרמה לתיאטרון, הגיבור – מסעו והמכשולים שלפניו, האנטי גיבור, מבנה קלאסי – שלוש המערכות, הפעולות שהגיבור מבצע, שיא והתרה, הפתעות דרמטיות, בעיות המלודרמה, צירופי המקרים והסגנון המעורב, כלים לאבחון אפקטיביות, בעיית הבדיחה הגסה, זיהוי השפעות מקריות.

סמ' ב' – סגנונות במחזאות: טרגדיה, קומדיה, ריאליזם, התיאטרון האפי, האבסורד, אוונגרד, ישראלי (?) וכו'.

כמו כן: ייסורי המחבר והשאלה האישית, קריאת שולחן, ליהוק, תלבושות ותפאורה מינימלית, בימוי ל'קריאה מומחזת'.

ספרות ילדים – סמסטריאלי, בחירה

בדיקת השוני בכתיבה ספרות לילדים בגילאים שונים, סגנונות בכתיבה לילדים, היחס בין טקסט לבין איור, מציאות מול דמיון, ידוע מול חדש, פחדים ומאוויים, היכרות עם יצירות קלאסיות ועכשוויות בספרות ילדים.

עריכת תוכן בתקשורת – סמסטריאלי, בחירה

עורך ממיין, סדר עדיפויות באינפורמציה, חלוקה לקטגוריות, טעם אישי ובחירה, עורך כמייצג ציבור, מה בעצם מעניין, גיליון נושא, התפתחויות של סגנון ושל טעם כללי, מה נחשב לפורץ דרך ועוד

ספרות עכשווית – שנתי, חובה

העיר והעתיד, הרגעי והקצוב, פעימה אישית ודחיפות, צורה שהופכת למשמעות, השפעות מקולנוע – צורת המבט, ייחודיים גיאוגרפיים/ספרותיים, דמות המשוטט, כתיבה מקצועית או מדומיינת, היומיום המפתיע, הרומן ו'הרומן החדש', התהפוכות שעבר הסיפור הקצר, ספרות המטאפורה ונפילתה, אוטופיות חברתיות, מדעיות דתיות, פוליטיות; הסובייקט שהשתלט על הספרות, הספרות לאן?

ספרות מודרנית ופוסט מודרנית – שנתי, חובה

הקורס השנתי מציע התבוננות רוחבית על יצירות, תהליכים ותמות מאמצע המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-21. נבקש להגדיר, החל בבודלר ואדגר אלן פו והרמן מלוויל, ביחד עם בלזק ופלובר את ראשית היצירה המודרנית בספרות, והאופן שבו הספרות התפתחה במהלך המאה העשרים. נבקש להתמקד בהיווצרותה של העיר הגדולה (המטרופולין) כחוויית הגירה, המערבת תנועת המונים ובדידות זרה של היחיד. נבקש למפות כמה מהתנועות המודרניסטיות החשובות שהביאו לחידוש האידיאליים האסתטיים: ההתבוננות במכוער ולא ביפה, בחולף ולא בנצחי, בנפש ככלוב של הגוף, ולא להפך, בפער שבין השפע לבין הצורך. השאלה של החדש ושל המעורער, של ההזיה הלילית ושל האירוע המאיים כפי שאלה נספגים במלאכת הכתיבה וביצירה (פירוק השפה והקומפוזיציה המסורתיים).

נבקש לעשות זאת בעיקר על-ידי היצמדות לייצוגים של דמויות נשיות בספרות קלאסית ("עלובי החיים", "מדאם בובארי", "פליאס ומליזנד"), התמקדות ביצירה של סופרות ואמניות (ווירג'יניה וולף, קולט, מרגריט דיראס, דורותיאה טאנינג) ולייצוגים ראשונים של ספרות להט"בית. לצד קריאה בשבר התרבותי של מלחמות העולם, נישול ה"אני", וחוויית ההרס הקולוסאלי (פצצת האטום, שקיעת אירופה) שמשפיעה על היצירה, על הבנת השפה ואמנות הכתיבה.

סמסטר ב', יוקדש למחצית השנייה של המאה העשרים, נעסוק בקריסה של הנרטיבים והאידיאולוגיות הגדולים והמעבר אל תעשיית הדימויים ותקשורת ההמונים ביצירה הפוסט-מודרנית. נקרא במאמרים חשובים משל ליוטאר, בודריאר, רולאן בארת, ובורחס. נקרא יצירות מאת: ז'ורז' פרק, קבוצת האוליפו, "הרומן החדש"(סמואל בקט, קלוד סימון, רוב גרייה – ) אלן סיקסו, קלריס ליספקטור, אני ארנו. טוני מוריסון (סיפור קצר), רונית מטלון ("זה עם הפנים אלינו"), מישל וולבק ("המפה והטריטוריה").

חובות הקורס: חובות קריאה משבוע לשבוע. קריאה של שתי יצירות מלאות בסמסטר. הזמנה לשיחה ולפרזנטציה בשיעור.

תרבות ישראלית – שנתי, בחירה

הסוגיות המרכזיות המאכלסות את תחום הדעת המכונה 'לימודי תרבות'. הקניית מיומנויות של חשיבה ושל קריאה ביקורתית במסגרת השיח התרבותי הישראלי. תרגול המיומנויות על מקרי בוחן מהתרבות הישראלית, תוך שימת דגש על סוגיות אקטואליות: היבטים אידיאולוגיים, חברתיים ופוליטיים. התבוננות באופני הייצוג של הזהויות הישראליות באמצעות טקטיקות לשוניות, נרטיביות וויזואליות. דגש מיוחד יינתן להיבטיה 'הנמוכים' או הפופולריים של תרבותנו.

תולדות הקולנוע הישראלי – שנתי, בחירה

ההיסטוריה הקצרה של הסרט הישראלי. החל מסרטי מלחמת העצמאות דרך סרטי הבורקס ועד לקולנוע העלילתי של היום – ייחודי ומקומי, ויחד עם זאת מתכתב עם קולנוע עכשווי הן מהצד התפישתי והן מהבחינה הטכנית. ז'אנרים, מתודות ויוצרים מרכזיים.

כמו כן יעסוק הקורס בהיסטוריה והאידיאולוגיה של הסרט הישראלי הדוקומנטרי – החל מיומני גבע בשנות ה- 50, דרך כתבות ערוץ 1 הממשלתי ועד לטלוויזיה של היום: ערוצים 10, 11, 22 ה"ממלכתיים" ולעומתם ערוצים 8, יס דוקו ויוצרים עצמאיים המרבים לעסוק בפוליטי.

עריכה לשונית  – שנתי, בחירה

הקניית מושגים וכללים בסיסיים בעריכת לשון לטובת העמקת הידע בשפה העברית לשיפור הכתיבה, ההתנסחות ומציאת תעסוקה בתחום.

מהי עריכה לשונית בתהליך הוצאת ספר לאור, מה ההבדל בינה לבין עריכה ספרותית?

הכרת סימני הפיסוק וכללי פיסוק בסיסיים, הכרת כללי הכתיב המלא והכתיב החסר שיעור 4 – שפות נוספות בעברית.

סוגיות עיקריות בתחביר: סוגי משפטים עריכה של טקסט פרוזה.

כתיבה שיווקית – שנתי, בחירה

כתיבה שיווקית היא מקצוע חדש שהפך למבוקש בשנים האחרונות. כיום, אין עסק המכבד את עצמו שאינו נעזר בכותב שיווקי בתוך הארגון או מעסיק פרילנסר מחוצה לו.

כתיבה שיווקית שונה בתכלית מכתיבה יוצרת, אם כי היא דורשת גם כן שימוש בדמיון ובכושר ההמצאה.

קורס לכתיבה שיווקית, בא לפתוח צוהר לעולם העסקי וללמד את אפשרויות הכתיבה השיווקית בעולם האון ליין שהתפתח מאד ובעולם האוף ליין הוותיק ולספק כלים שיאפשרו לבוגרים להתפרנס מכתיבה.

מציאות ופנטזמה – שנתי, חובה

נעסוק במהלך הקורס בשאלת היחס בין מציאות ופנטזמה.

ננסה להתחקות אחר היחס ביניהן באמצעות טקסטים מן הספרות הקלאסית (אוריפידס, סופוקלס,אפלטון ואריסטו), טקסטים מן הפילוסופיה העכשווית (דלז, דרידה) וכן טקסטים מן ההגות הפסיכואנליטית (פרויד, לאקאן, מילר).

המחשבה המקובלת היא שהפנטזמה מופיעה כאשר המציאות לא מספקת, כלומר שהפנטזמה מהווה מפלט מן המציאות ובכך מהווה תולדה של חוסר סיפוק מן המציאות, דחייה שלה. אך הן המחשבה הקלאסית והן המחשבה הפסיכואנליטית על מבנה הפנטזמה מצביעות על כך שהמציאות היא תולדה של הפנטזמה. כלומר, הכוח המכונן של הפנטזמה הוא דווקא רגע של סיפוק המאפשר את ההתנסות במציאות. במילים אחרות, מה שאנו מכנים "מציאות" הוא כבר "פנטזמטי".

אנחנו אלה ש"ממציאים" את הפנטזמה, אבל המעמד של ההמצאה הזו חוצה את הניגוד בינה לבין המציאות, בין מקור וחיקוי, אמת ושקר, וודאות וספק.

** אפשרויות בחירה מקורסים של האוניברסיטה הפתוחה.

**אפשרויות בחירה ממחלקות אחרות.

דגשים ומטרות בשנה ד'

– פרויקט גמר – נובלה, שירה, תסריט או עיתונות
– קורסים תומכים ומשכללים שליטה
– השלמות ממחלקות אחרות
– ספרות עכשווית, מחקר. הרחבת הרקע ההיסטורי של התרבות, של האמנות ושל הרעיונות
– באמצע סמסטר א' יערך שבוע יוצרים-חוקרים שיציע רעיונות והיבטים שאינם מצויים במערכת

שנה ד':

סמינר כתיבה – שנתי, חובה

מפגש שבועי מרכזי שבו ידונו הפרויקטים האישיים של כל סטודנט בפורום כיתתי, בין אם הפרויקט הוא: נובלה, תסריט, אסופת שירים או סדרת מאמרים לעיתונות. במפגש יערך דיון שבועי על הפרויקטים, על כיווני התקדמות והתפתחות. העבודה תכלול גם קריאה והתייחסות לטקסטים של החברים והחברות בכיתה.

(סה"כ חובה – 6 קורסים כולל ליווי פרויקט גמר).

ליווי פרויקט גמר – שנתי,חובה

ליווי עקבי ופרטני של פרויקט הגמר על ידי ראש המחלקה. ראשת המחלקה תיפגש עם כל סטודנט/ית פעם בחודש וחצי בערך למעקב התקדמות בפרויקט הגמר.

ספרות ישראלית – שנתי, חובה

תולדות הספרות הישראלית כמקור השראה מאוד רלוונטי. החל מסיפורי התנ"ך, התלמוד, הגמרא והקבלה; המשך בשירת חול בספרד, וניצני שירה מודרנית עם התעוררות הציונות; לאחר מכן דור המדינה שנות ה- 40-60, ולספרות מודרנית ועכשווית.

ספרות מודרנית ופוסט מודרנית – שנתי, חובה

הקורס השנתי מציע התבוננות רוחבית על יצירות, תהליכים ותמות מאמצע המאה ה-19 ועד תחילת המאה ה-21. נבקש להגדיר, החל בבודלר ואדגר אלן פו והרמן מלוויל, ביחד עם בלזק ופלובר את ראשית היצירה המודרנית בספרות, והאופן שבו הספרות התפתחה במהלך המאה העשרים. נבקש להתמקד בהיווצרותה של העיר הגדולה (המטרופולין) כחוויית הגירה, המערבת תנועת המונים ובדידות זרה של היחיד. נבקש למפות כמה מהתנועות המודרניסטיות החשובות שהביאו לחידוש האידיאליים האסתטיים: ההתבוננות במכוער ולא ביפה, בחולף ולא בנצחי, בנפש ככלוב של הגוף, ולא להפך, בפער שבין השפע לבין הצורך. השאלה של החדש ושל המעורער, של ההזיה הלילית ושל האירוע המאיים כפי שאלה נספגים במלאכת הכתיבה וביצירה (פירוק השפה והקומפוזיציה המסורתיים).

נבקש לעשות זאת בעיקר על-ידי היצמדות לייצוגים של דמויות נשיות בספרות קלאסית ("עלובי החיים", "מדאם בובארי", "פליאס ומליזנד"), התמקדות ביצירה של סופרות ואמניות (ווירג'יניה וולף, קולט, מרגריט דיראס, דורותיאה טאנינג) ולייצוגים ראשונים של ספרות להט"בית. לצד קריאה בשבר התרבותי של מלחמות העולם, נישול ה"אני", וחוויית ההרס הקולוסאלי (פצצת האטום, שקיעת אירופה) שמשפיעה על היצירה, על הבנת השפה ואמנות הכתיבה.

סמסטר ב', יוקדש למחצית השנייה של המאה העשרים, נעסוק בקריסה של הנרטיבים והאידיאולוגיות הגדולים והמעבר אל תעשיית הדימויים ותקשורת ההמונים ביצירה הפוסט-מודרנית. נקרא במאמרים חשובים משל ליוטאר, בודריאר, רולאן בארת, ובורחס. נקרא יצירות מאת: ז'ורז' פרק, קבוצת האוליפו, "הרומן החדש"(סמואל בקט, קלוד סימון, רוב גרייה – ) אלן סיקסו, קלריס ליספקטור, אני ארנו. טוני מוריסון (סיפור קצר), רונית מטלון ("זה עם הפנים אלינו"), מישל וולבק ("המפה והטריטוריה").

חובות הקורס: חובות קריאה משבוע לשבוע. קריאה של שתי יצירות מלאות בסמסטר. הזמנה לשיחה ולפרזנטציה בשיעור.

מציאות ופנטזמה – שנתי, חובה

נעסוק במהלך הקורס בשאלת היחס בין מציאות ופנטזמה.

ננסה להתחקות אחר היחס ביניהן באמצעות טקסטים מן הספרות הקלאסית (אוריפידס, סופוקלס,אפלטון ואריסטו), טקסטים מן הפילוסופיה העכשווית (דלז, דרידה) וכן טקסטים מן ההגות הפסיכואנליטית (פרויד, לאקאן, מילר).

המחשבה המקובלת היא שהפנטזמה מופיעה כאשר המציאות לא מספקת, כלומר שהפנטזמה מהווה מפלט מן המציאות ובכך מהווה תולדה של חוסר סיפוק מן המציאות, דחייה שלה. אך הן המחשבה הקלאסית והן המחשבה הפסיכואנליטית על מבנה הפנטזמה מצביעות על כך שהמציאות היא תולדה של הפנטזמה. כלומר, הכוח המכונן של הפנטזמה הוא דווקא רגע של סיפוק המאפשר את ההתנסות במציאות. במילים אחרות, מה שאנו מכנים "מציאות" הוא כבר "פנטזמטי".

אנחנו אלה ש"ממציאים" את הפנטזמה, אבל המעמד של ההמצאה הזו חוצה את הניגוד בינה לבין המציאות, בין מקור וחיקוי, אמת ושקר, וודאות וספק.

**קורסים משותפים עם שנה ג' ואפשרויות ממחלקות אחרות, ומאו"פ.

** בסוף השנה יצא ספר עבודות הבוגרים.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות