לימודי ציור מנשר - אמנות-שני-דיכנר
צור קשר

הרשמה ומשימות קבלה ללימודי אנימציה

שלב א': קבלת מידע

1. ידיעון/אתר – למתעניינים בלימודי אנימציה מומלץ לעיין בידיעון המודפס או באתר המכללה.
2. יצירת קשר – מומלץ להשאיר פרטי קשר באתר או במזכירות על מנת לקבל מידע נוסף ומקיף יותר.
3. יועץ בכיר – יועץ יתקשר אליכם וייתן לכם הסברים ומענה לשאלות.
4. יום פתוח – מומלץ להגיע ליו"פ המתקיים אחת לחודש בערך, התאריך הקרוב יפורסם באתר ובמודעות. ההשתתפות ביו"פ אינה מותנית בתשלום. במסגרת היו"פ יימסר הסבר מעמיק על רוח המכללה, נוהלים כלליים, כיצד עושים תואר B.A, מידע מפורט על המחלקות, על המסלולים, על נושאי הלימוד, על שכר הלימוד ועל המרצים. כמו כן יתקיים סיור במכללה ובמתקניה.יוצגו דוגמאות של עבודות סטודנטים ובוגרים ועוד.
5. פגישת ייעוץ – פגישת ייעוץ אישית עם יועץ או עם ראש המחלקה תקבע רק במקרה של אי-יכולת הגעה ליו"פ.
6. מידע על משימות הבית לקראת ראיונות הקבלה – יימסר ביו"פ במסגרת המחלקתית (ניתן גם לראות אותן באתר או בנספח מודפס).

שלב ב': ראיון קבלה

1. הרשמה לראיון קבלה – יש להירשם ולשלם מראש 500-400 ש"ח (תלוי במועד ההרשמה) עבור ראיונות הקבלה (מחיר הנחה לראיונות שיקבעו בין ינואר לאפריל).
2. לראיון הקבלה יש להביא:
א. תעודות וגיליון ציונים מלימודים קודמים ב. אישורים רפואיים ג. שלוש תמונות פספורט ד. צילום ת.ז.
3. מתכונת הראיון: ראיון מקצועי עם ראש המחלקה, ראיון אישי עם מנהל 'מנשר' וראיון בכתב.
4. המתעניין יקבל הודעה על קבלה, על דחייה או על המתנה עד כשבוע  לאחר ראיון הקבלה.
5. הודעה על קבלה ל'מנשר' אינה מבטיחה מקומות שמורים בקורסים – יש להתקדם לשלב הבא – הרכבת מערכת והסדרת שכר הלימוד.

שלב ג': הרכבת מערכת והסדר תשלומים

1. תשלום ראשון – יש לשלם מראש 1500 ש"ח. סכום זה הוא חלק משכר הלימוד הכולל, ומוגדר כדמי הרשמה ושיבוץ.
2. הרכבת המערכת – תעשה בפגישה אישית בין הסטודנט/ית לבין ראש המחלקה או יועץ בכיר. ניתן לבצע שינויים במערכת במשך הקיץ.
3. הסדר שכר לימוד – יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד תוך שבועיים מיום הרכבת המערכת  (פריסה רגילה: 9 תשלומים החל מ- 1.4 ועד 1.8). התשלום יעשה בצ'קים או בכרטיס אשראי.
4. אישור סופי לשמירת מקומות בקורסים – יישלח רק לאחר קבלת כל האישורים (רמ"ח, הנה"ח, רכז אקדמי).

הסבר על שכר הלימוד

1. שכר הלימוד הכולל מורכב מ – א. דמי הרשמה ושיבוץ ב. תשלום עבור הלימודים ג. תשלום משתנה לכל מחלקה עבור שימוש בציוד ובמתקנים ד. תשלום לאו"פ.
2. שכר הלימוד על פי מחלקה – יימסר ביו"פ או בשיחה טלפונית. ישנן הנחות למקדימים.
3. שכר הלימוד לאו"פ – כ- 4,900 ש"ח בממוצע לשנה בפריסה שווה ל- ארבע שנים. התשלום יבוצע במישרין לזכות האו"פ עם הרשמה לכל קורס.
4. מלגה מיוחדת של 'מנשר' – בגובה 350 ש"ח לכל קורס של או"פ הנלמד ב'מנשר'- תינתן כהפחתה בשכר הלימוד בשנת הלימודים הבאה.

הערות

1. לבוגרי בתי ספר מוכרים ישנו חישוב נפרד של שכר הלימוד- ע"פ המערכת המתוכננת.
2. סטודנט העובר ל'מנשר' ממוסד לימודי אחר יחויב במערכת ובשכר לימוד מיוחדים המותאמים ללימודיו הקודמים.
3. יש לקחת בחשבון הוצאות כספיות לחומרים "מתכלים" ו/או לציוד אישי הכרחי. ההוצאות הצפויות יפורטו לכל מחלקה בנפרד ביו"פ. אנו עושים כל מאמץ לספק את מירב הציוד ואת מירב החומרים על ידי מנשר.

 

משימות הקבלה ללימודי אנימציה

 1. מועד – יקבע באופן אישי לכל סטודנט ע"י המזכירות.
 2. תשלום לראיונות קבלה – 500-400 ש"ח (תלוי במועד ההרשמה) יש לשלם מראש.
 3. שלושה חלקים – ראיונות הקבלה מתחלקים לשלושה חלקים.
  כל מועמד צריך לעבור: ראיון מקצועי מול ראש ההמחלקה, ראיון אישי מול מנהל המכללה, ראיון כתוב באחריות המזכירות.
 4. שימו לב – ראיונות הקבלה אינן בחינות שבודקות ידע, אלא נועדו לתאום ובדיקה של ציפיות.
 5. להלן משימות הבית מחלקת אנימציה שתתבקשו להציג בראיון המקצועי:
  1. 2 דימויים בכל טכניקה שתבחרו (רישום, איור, ציור, קולאז', צילום וכו') המספרים סיפור אישי של המרואיין.
  2. עיצוב דמות אחת לבחירה: רקדנית סייבורג\ארנב כדורסלן\מפלצת תת-מימית
  3. הביאו תיק עבודות חופשי.

ראש המחלקה יסביר, יפרט ויענה על שאלות ביעוץ ובראיון הקבלה.
תשובות בעקבות ראיונות הקבלה – תקבלו לאחר 7-5ימים קיבל/לא התקבל או בהמתנה.
הבטחת מקומות בקורסים השונים – רק אחרי השלב הבא – שלב הרכבת מערכת והסדר תשלומים.

בברכה והצלחה,
הנהלת מנשר