לימודי ציור מנשר - אמנות-שני-דיכנר
צור קשר

1.שלבי ההרשמה הם:

א. מענה טלפוני

ב. פגישת יעוץ אישית – ללא עלות בתאום מועד (כשעה)

ג. ראיון קבלה (עד שלוש שעות) – עלות 400 ₪. תוצאות עד שבוע לאחר הראיונות.

ד. תשלום ראשון – דמי הרשמה – 2,000 ₪ (מתוך שכר הלימוד)

ה. הרכבת מערכת

ו. הסדר תשלומים:

א. שכר הלימוד הינו שונה ממחלקה למחלקה ומשנה לשנה, והוא נמוך יותר ככל שמקדימים להירשם. הרשמה מוקדמת מאפשרת גם פריסה יותר ארוכה של התשלומים.

ב. אחרי תשלום דמי ההרשמה יש לפרוס את שאר הסכומים החל מחודש אחרי דמי הרשמה. את הצ'קים או כרטיס אשראי תקף, יש להביא תוך חודש מקסימום.

ג. אם יש כסף בחיסכון או פיקדון, יש לשחררו לטובת מנשר תוך חודש ממועד ההרשמה.

ד. אם מגיעים כספים לסטודנט בתשלומים דחויים מגורם חיצוני – על הסטודנט לתת צ'קים לגיבוי, מאחר והכסף מהמוסדות מגיע בד"כ לחשבון הסטודנט ולא ישירות למנשר.

ה. לגבי החזרים במקרה של פרישה – ראה תקנון לימודים מנשר

2. מנשר הינה מכללה ללימודים גבוהים הכוללת 6 מחלקות. הפונה ו/או הסטודנט החדש צריך לבחור מחלקה מסוימת כעיקרית. ניתן יהיה לקחת קורסים בודדים ממחלקות אחרות. כל זה יקבע ביעוץ אישי עם ראש המחלקה.

3. הלימודים במנשר כוללים 8 קורסים שנתיים, 3 ש"ש כ"א, מתוכם 6 סדנאות וכן 2 קורסי תולדות/עיוני (בשנה ד' רק 5 קורסים). בכל הקורסים יש חובת: נוכחות, הגשת עבודות ו/או מבחנים. ראה גם תקנון לימודים מנשר.

4. שנת לימודים נמשכת על פני שני סמסטרים, 13 שיעורים בכל אחד, מסוף אוקטובר עד סוף יוני. חודשים אלו כוללים מבחנים, הגשות, השלמות של שיעורים שבוטלו או נדחו.

5. מידי פעם יש גם יציאות לשיעורים שלא במועדים הרגילים. כל יציאה כזו הינה חובה.

6. המסלול המלא נמשך ארבע שנים שבסופן – מי שסיים ועמד בכל המטלות – יהיה זכאי לתעודת 'בוגר/ת מנשר'.

7. ישנה אפשרות למסלול הכולל גם תואר B.A של האוניברסיטה הפתוחה. במסלול זה יוחלפו קורסי התולדות/עיוני של 'מנשר' בקורסים דומים של האו"פ. המסלול מחייב הרשמה בנפרד לקורסי האו"פ, תשלום נוסף (ישירות לאו"פ), עומס רב יותר בעבודות ומבחנים. אין חובה להחליט מראש על מסלול בוגר/ת מנשר או מורחב כולל B.A או"פ, אפשר להוסיף את לימודי האו"פ בכל שלב. הסבר מפורט, כולל עלויות משוערות והחזרים נמצא ב- תקנון מנשר-או"פ.

8. הרכב המערכת יעשה כל שנה בפגישה אישית עם ראש המחלקה, לאחר תשלום דמי ההרשמה. הרכבת המערכת תעשה רק לאחר התשלום הראשון של דמי ההרשמה. מרגע זה משוריינים המקומות בקורסים, ובתנאי שתוך חודש ישלים הסטודנט את הסדר מלוא שכ"ל.

9. בניית המערכת מתחילה כבר באפריל, אפשר כמובן להחליף קורסים במשך הקיץ על בסיס מקום פנוי וללא עלות, אבל לא לאחר תחילת הלימודים.

10. בכל הקורסים יש לעיתים יציאות מהכיתה ופעילות בזמנים אחרים. כל הפעילויות הן חובה ותמסר עליהן הודעה מראש.

11. ציוד – בכללי מנשר מספקת ציוד קבוע והסטודנט את המתכלים. להלן פירוט חלקי:

א. קולנוע – הציוד של מנשר אמור להספיק להפקות (אין מימון לאוכל ונסיעות). לגבי נוהלי הזמנת ציוד, אישורים וכו' – תקבלו בהכנה ובמשך הלימודים. תוכנות עריכה יש ב'מנשר' כולל אפשרות לעבוד מחוץ לשעות השיעור.

ב. צילום – לסטודנט אמורה להיות מצלמה חצי מקצועית בשנתיים ראשונות ומשופרת בשנים ג'ד'. ציוד סטודיו ישנו במנשר – גם לשיעורים וגם לתרגולים.

ג. חזותית, אמנות, אנימציה, כתיבה – רוב החומרים מתכלים ולכן רכישה עצמאית (חוץ מפיסול שהרכישה מרוכזת ועל חשבון מנשר). מנשר מספקת מצלמות סטילס לקורסי המבוא – לשיעור עצמו ואפשרות לקחת מצלמה ליום-יומיים בשבוע לשיעורי בית.

12. ציוד – ביטחונות. כל סטודנט חדש יתן 3 צ'קים ע"ס 500 ₪ כ"א ללא תאריך. כביטחונות לנזק/אובדן של ציוד.

13. התנהגות כללית – יש ל'מנשר' כללי התנהגות כמקובל ברוב המכללות. אפשר לקבל כל תקנון ספציפי לפי דרישה (ציונים, תעודות, כניסה/הוצאה מקורס, הטרדות, התעמרות, הדפסות, נזק לציוד וכו').