תאריכי לימודים וחופשות תשפ"א

סמ' א'

תחילת לימודים או"פ יום א' – 18.10.2020
תחילת לימודים מנשר יום א' – 1.11.2020
19.12.20 – 13.12.20 חנוכה חופש
חנוכה או"פ –
סיום מנין 13 שבועות סדירים סמ' א' יום ה' 4.2.2021
סוף סמ' א' לאחר השלמות, מבחנים, הגשות יום ה' 18.2.2021
4.3.2021 – 21.2.2021 שבועיים – סמסטרים בין חופשת

סמסטר ב'

תחילת לימודים סמ' ב' מנשר יום א' 7.3.2021
תחילת לימודים או"פ במרץ עדיין אין תאריך
חופש פורים 26.2.2021 יוצא ביום שישי
חופש פסח 3.4.2021 – 28.3.2021
ערב יום השואה יום ד' 7.4.2021 לימודים עד 18.00
ביום השואה 21.4.8 לימודים סדירים
ערב יום הזיכרון – 13.4.2021 לימודים עד 18.00
חופש עצמאות 15.4.2021 – 14.4.2021 ד' ה'
חופש שבועות 17.5.2021 – 16.5.2021 א' ב'
סיום מנין 13 שבועות סדירים סמ' ב' יום ה' 10.6.2021
סוף סמ' ב' לאחר השלמות, מבחנים, הגשות יום ה' 8.7.2021.

*שיעורים שלא יתקיימו במועדי החגים יוחזרו בסוף הסמסטר.

תערוכות גמר – יום ד' 2021.7.1

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות