לימודי ציור מנשר - אמנות-שני-דיכנר
צור קשר

אוהבים אמנות עושים אמנות

אנחנו שמחים להזמינכם לאירועי אמנות במכללת מנשר שיתקיימו בסוף השבוע הקרוב

אוהבים אמנות עושים אמנות

בין העבודות שיוצגו באירוע אוהבים אמנות עושים אמנות

דו ארט זוהר יגיל שמן על בדדו ארט – זוהר יגיל דו ארט צילום ורקמה רפאל ברנשטייןדו ארט צילום ורקמה – רפאל ברנשטיין
דו ארט צילום מסך מתוך וידאו יואב ניר

דו ארט צילום מסך מתוך וידיאו – יואב ניר

דו ארט שמן על בד שלומי לוידו ארט – שלומי לוי