לימודי ציור מנשר - אמנות-שני-דיכנר
צור קשר

תקנון קורסי ערב – מנשר

1. מבוא

א. פירסום – התקנון נמצא באתר 'מנשר'.

ב. תקפות – התקנון מחייב כל מי שלומד ב'מנשר' או נרשם כסטודנט, גם אם לא חתם עליו.

ג. שינויים ותוספות – יכנסו לתוקף שבועיים אחרי פרסומם באתר.

ד. הצהרה כללית – מנשר הינו חברה בע"מ לתועלת הציבור (ומלכ"ר) המקיימת מרכז אמנות פעיל הכולל: מכללה, גלריה, אולם הקרנות, מופעים וכנסים, כתב עת וכן פעילויות חברתיות וציבוריות אחרות הקשורות לאמנות. כל הפעילויות קשורות זו לזו.

2. תשלומים

א. פריסת תשלומים – 6 תשלומים למי שמתחיל באוגוסט, 5 למי שמתחיל בספטמבר, 4 למי שבאוקטובר

ב. דמי הרשמה – 500 ₪ (כלולים בשכ"ל)

ג. ביטולי קורס בתוך 14 יום מהרשמה ועד חודשיים לפני לימודים – חיוב 100 ₪

ד. ביטול קורס אחרי 14 יום אבל עד חודש וחצי לפני לימודים – 200 ₪

ה. ביטול קורס אחרי 14 יום אבל עד חודש לפני תחילת לימודים – 300 ₪

ו. ביטול לימודים אחרי 7 ימים אבל בתנאי של לפחות שבועיים לפני לימודים – 400 ₪

ז. ביטול לימודים אחרי 7 ימים אבל בתנאי של לפחות שבוע לפני לימודים – 500 ₪

ח. ביטול לימודים בשבוע שלפני תחילת הקורס – 700 ₪

ט. ביטול לימודים במהלך הקורס – 50% מהזמן שנותר עד סוף הקורס.

י. אין הקפאות קורסים – או העברת זכויות לקורסים לשנים הבאות.

יא. קורסי מחשבים – כוללים שימוש במחשבים הנמצאים בחלל הפתוח, כל יום מ- 17:00

3. נוכחות והתנהגות

א. על הסטודנט להיות נוכח בכל השיעורים ובמלואם. מותרת היעדרות של עד 3 שעורים בסמסטר, לקורס. בהחלט לא מומלץ להעדר בכלל, וגם העדרות של 3 תתבטא בציון. יש להסביר למרצה את סיבת החיסור ולהשלים עבודות. אחרי חיסור 4 רק ראש המחלקה יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס. אחרי חיסור 5 רק מנהל 'מנשר' יכול לאשר (בכתב) המשך השתתפות בקורס (ועדיין המרצה יכול להכשיל). במצב של 6 חיסורים ויותר בסמסטר – לא יורשה הסטודנט להמשיך ולהשתתף, והציון יבוטל בכל מקרה.

ב. מעקב חיסורים – חובת המעקב היא על הסטודנט (מול המרצה) ואין להסתמך על התראות המזכירות.

ג. בדיקת הנוכחות – תעשה בתחילת השיעור ובסופו. במקרה איחור יכניס המרצה את הסטודנט רק בהפסקה, וירשום ½ חיסור. גם במקרה של עזיבה מוקדמת של השיעור ירשם ½ חיסור.

ד. התנהגות – חובה כללית להתנהגות אנושית וסטודנטיאלית. (קשב וריכוז, שמירה על שקט וכו')

ה. אוכל ושתיה – מותר להכניס שתיה חמה/קרה לשיעורים ולכיתות. אוכל – אסור.

ו. השתתפות בדיונים – חובה וגם זכות. ולפי כללים שהמרצה קובע/ת לאותו שיעור.

ז. הוצאה משיעור, קורס, לימודים בכלל – למרצה, ראש המחלקה ו/או ההנהלה – הזכות להוציא תלמיד משיעור, קורס או מהלימודים בכלל – לא רק מפאת חיסורים ואי הגשה, אלא גם מסיבות של התנהגות, הפרעה, רמה נמוכה וכו'. הדבר יעשה רק לאחר שיחת אזהרה ומיצוי כל האפשרויות האחרות.

4. עבודות, מבחנים וציונים

א. הגשת עבודות – חובה בכל קורס. גם במהלכו וגם בסופו. יתכנו גם: מבחנים, מטלות כיתתיות, מחלקתיות וכלליות.

ב. מועד הגשת עבודות או בחינות – בשיעור האחרון של הסמסטר או זמן נוסף שינתן על ידי המרצה. מועד ב' ינתן במקרים העדרות מוצדקת (אישור מרמ"ח) או בגלל נכשל במועד א'.

ג. הציון הסופי בכל קורס משקלל: תוצאות המבחן, הגשת העבודות, נוכחות, השתתפות בדיונים.

ד. ציון עובר הינו 60 ומעלה (ובתנאי שהסטודנט עמד גם בשאר החובות כגון: שכ"ל, החזר ציוד וכדומה).

ה. ניתן לערער על הציון אצל המרצה ו/או ראש המחלקה.

5. שימוש בציוד 'מנשר'

א. כללי – הציוד במחסן נועד לחסוך לסטודנט הוצאות, אך אינו מכסה את כל הצרכים הלימודיים. יש לקחת בחשבון ציוד בסיסי שעל התלמיד לרכוש בנפרד, כגון: מצלמה אישית במחלקת צילום, מכחולים וכלי חיתוך למחלקת אמנות, כלי שירטוט והדפס לחזותית, שולחן אור לאנימציה, מצלמת כף יד קולנוע למח' קולנוע. הרשימה תינתן לפי בקשה מוקדמת ותעודכן ע"י המרצים השונים בתחילת כל קורס.

ב. השימוש בציוד 'מנשר' הינו למטרות לימודים בלבד ועל פי מה שנקבע ע"י המורה או ראש המחלקה כמטלות לימודים.

ג. מקרים מיוחדים של השאלת ציוד שאינו ברשימה הרגילה מחייבים שני אישורים לכל השאלה – של ראש המחלקה ושל מנהל המחסן.

ד. על הסטודנט לעבור הכשרת שימוש בציוד על ידי המרצה, או עובד מחסן האחראי לתחומו (במסגרת הדרכות שתקבענה).

ה. כל נזק לציוד שאינו בגדר בלאי סביר יתוקן על חשבון הסטודנט. במקרה נזק חמור או אבידה יחויב הסטודנט במלוא ערך הציוד. אין לצפות להחזר כספים על ידי הביטוח מתחת לסכום של 20,000 ₪. במקרים של נזק אקראי מעל 1,000 ₪ – תישקל הנחה בחיוב.

ו. ציוד מתכלה כגון: מצברים, נורות, סרטי צילום, דיסקים, ניירות, דיו למדפסות, חומרי פיסול וציור וכו' ירכשו על ידי הסטודנטים ועל חשבונם.

ז. מהות הציוד המושאל ותכיפות השימוש – על פי הנחיות המנחים, ראשי המחלקות ואישור רכז ציוד ומחסן.

ח. נוהלי קבלת הציוד והחזרתו: יש להקפיד על בדיקת הציוד בעת ההוצאה, חתימה ומסירת פרטים מדויקים, וכן על הזדכות מסודרת, סדר וניקיון, קבלת אישור על החזרה תקינה. הנהלים המלאים כתובים במחסן.

ט. במקרה אי עמידה בנהלים תטיל המכללה קנסות במסגרת הסביר.

י. אין לנסות ולתקן את הציוד באופן עצמאי.

יא. אין להשתמש בקלטות פרטיות, דיסקים או כל מכשיר מעביר מידע פרטי ללא אישור המחסן מחשש לאי התאמה, וירוסים וכדומה.

יב. ספריה וסרטיה לא כל הפריטים ניתנים להשאלה. ההשאלה הינה רק לצרכי לימודים. נוהלי השאלה באשר למשך הזמן, כמות, ותשלומים הכרוכים בכך נמצאים בספריה.

יג. עבודות הגמר בכל המחלקות – מסתיימות ב- 715. של שנה"ל האחרונה. באנימציה עד 31.8 ובקולנוע עד 31.10. מעבר לתאריכים הנ"ל יחויב הסטודנט בתשלום נוסף עבור ליווי הפרויקט, שימוש וביטוח הציוד.

לתקנון לחצו כאן