נועם נכון

שעטנז

גדלתי בבית כשסביבי נכחו כל העת השראות מעולם המזרח ומעולם המערב. את שולחן העץ בסלון שעמד על שטיח פרסי גדול כיסתה תמיד מפת תחרה לבנה. הדיכוטומיה שיצרו האובייקטים השתמרה בראשי, לכל אחד
מהחפצים יש את העולם שלו ובו בעת הם מייצרים אסתטיקה חדשה ומרתקת יחדיו.

נעם נכון

בעבודה ״שעטנז״ אני מחברת אובייקטים שונים המייצגים הן את תרבות המזרח והן את תרבות המערב, בניסיון לייצר מפגש שאיננו מותיר שני עולמות נפרדים זה מזה, שאורג אותם לכדי שתי וערב תרבותי. בין האורינטליסטי
אל האותנטי ומנגד להיברדי נרקמת מערכת יחסים שאני מוצאת אותה מושכת. תוך התעמקות בקשר וההשפעה שלהם אחד על השני, אחד מתוך השני, חל ניסיון להחזיק בקצוות החוטים. גוף העבודה מורכב מאובייקטים
מטופלים לצד דימויים מצולמים. אלו, מהווים עבורי סמל לתרבות מסוימת, אותה אני שבה ומנסה לערער על-ידי התערבות בהם, אותה משיכה פנימית לשזירת העולמות לכדי שלם מהווה עבורי פורטרט עצמי.
במקביל לעיסוק הביוגרפי, עולות בעבודה שאלות מדיומליות בצד יחסים בין מקור להעתק מחד )נגזרת משטיח פרסי שיוצר בבלגיה, צילו של השטיח מוטל על הקיר האחורי כפוטוגרמה דיגיטלית על גבי נייר צילום – ״Belgium In Made Iran״ (ומאידך אסתטיקה של תצוגה מוזיאלית )אריגה של בד שמקורו במזרח אל תוך מפת קרושה, חיבור שיוצר עירוב מין שאינו במינו ״נול – שעטנז״(, עבודה זו מייצרת הדהוד בין פרקטיקות של אומנות עכשווית לבין פרקטיקות של תצוגה מוזיאלית.

נעם נכון
0545381406
noamn26@yahoo.com

שינוי גודל גופנים
ניגודיות