תערוכת בוגרים מנשר 2019

עידן גור

האין-ויזואלים

"האין-ויזאולים" הנה עבודה אשר עוסקת בשני רבדים מרכזיים: האסתטי והפוליטי. התצלומים נוצרו מתוך המחשבה שלדימוי יש תת-מודע משל עצמו ושקובץ דיגיטלי לעולם לא יהיה חומר או תוצר סופי ואפשר לשנות
אותו דרך אופני תרגום ובכך לייצר אסתטיקה מחודשת לייצוגים מוכרים. אין-ויזואל משמעותו מעבר לראייה ובכך תצלומים אלה מנסים להראות את מה שאי אפשר לראות ובכך לפקפק במובן מאליו ואף לאבד שליטה על
הדימוי.

messada. טכניקה מעורבת. עידן גור.

שינוי אופני התרגום בעבודה זו מיושם על ידי המרת תצלומים לקובץ סאונד דרך ביט-מאפ )קובץ נטרלי(. תוכנת הסאונד מייצרת ציר זמן המשאיר שאריות מהדימוי המקורי ואותו היא מנגנת. התערוכה כוללת שישה עבודות
בהם מוצג אותו ציר זמן ונוצר מן היפוך תפקידים שבו ניתן לראות את התמונה שהמחשב מנגן.
מהלכים דומים נעשים על ידי המרה של טקסטים קנונים כמו המניפסט הקומוניסטי של מרכס ואנלגס וסרטה של לני ריפנשטאל "ניצחון הרצון" לשפות תכנות אותם אין באפשרותנו לראות. פעולה זו חותרת תחת הדימוי המוכר,
מפשיטה אותו ועושה מהלך של הזרה.
נושאי הצילום שנבחרו לעבודה הינם אתרים ארכיאולוגיים והיסטוריים קנוניים אשר נוצרו מתוך חוקי האסתטיקה הקלאסית שתבעו אריסטו ואפלטון ושירתו אידיאולוגיות פאשיסטיות. העימות של הפוליטי מול האסתטי מייצר
שאלות על ייצוג ועל המרוץ של האדם מול הטבע בכדי להגיע למימזיס. האין ויזואלים מעבירים את הפיזי למטה- פיזי, החומר לאנטי-חומר והמוכר הופך ללא-מוכר אף על פי השאריות ונשארו מהמקור.

עידן גור
0545892285
idangoor87@gmail.com

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות