בוגרים
כניסת סטודנטים
03-6887090

Test General Article

Test Article without Menu

Test Article without Menu

Test Article without Menu

Test Contact Form Yigal

Test Contact Form Yigal

תהליך ההרשמה (2)

 

שלב א': קבלת מידע

1. ידיעון/אתר - למתעניינים בלימודים מומלץ לעיין בידיעון המודפס או באתר המכללה.

2. יצירת קשר – מומלץ להשאיר פרטי קשר באתר או במזכירות על מנת לקבל מידע נוסף ומקיף יותר.

3. יועץ בכיר - יועץ יתקשר אליכם וייתן לכם הסברים ומענה לשאלות.

4. יום פתוח - מומלץ להגיע ליו"פ המתקיים אחת לחודש בערך, התאריך הקרוב יפורסם באתר ובמודעות. ההשתתפות ביו"פ אינה מותנית בתשלום. במסגרת היו"פ יימסר הסבר מעמיק על רוח המכללה, נוהלים כלליים, כיצד עושים תואר B.A, מידע מפורט על המחלקות, על המסלולים, על נושאי הלימוד, על שכר הלימוד ועל המרצים. כמו כן יתקיים סיור במכללה ובמתקניה.יוצגו דוגמאות של עבודות סטודנטים ובוגרים ועוד. 

5. פגישת ייעוץ - פגישת ייעוץ אישית עם יועץ או עם ראש המחלקה תקבע רק במקרה של אי-יכולת הגעה ליו"פ.

6. מידע על משימות הבית לקראת ראיונות הקבלה – יימסר ביו"פ במסגרת המחלקתית (ניתן גם לראות אותן באתר או בנספח מודפס).

 

שלב ב': ראיון קבלה

1. הרשמה לראיון קבלה - יש להירשם ולשלם מראש 500-400 ש"ח (תלוי במועד ההרשמה) עבור ראיונות הקבלה (מחיר הנחה לראיונות שיקבעו בין ינואר לאפריל).

2. לראיון הקבלה יש להביא:

א. תעודות וגיליון ציונים מלימודים קודמים ב. אישורים רפואיים ג. שלוש תמונות פספורט ד. צילום ת.ז.

3. מתכונת הראיון: ראיון מקצועי עם ראש המחלקה, ראיון אישי עם מנהל 'מנשר' וראיון בכתב.

4. המתעניין יקבל הודעה על קבלה, על דחייה או על המתנה עד כשבוע  לאחר ראיון הקבלה.

5. הודעה על קבלה ל'מנשר' אינה מבטיחה מקומות שמורים בקורסים - יש להתקדם לשלב הבא - הרכבת מערכת והסדרת שכר הלימוד.

 

שלב ג': הרכבת מערכת והסדר תשלומים

1. תשלום ראשון – יש לשלם מראש 1500 ש"ח. סכום זה הוא חלק משכר הלימוד הכולל, ומוגדר כדמי הרשמה ושיבוץ.

2. הרכבת המערכת – תעשה בפגישה אישית בין הסטודנט/ית לבין ראש המחלקה או יועץ בכיר. ניתן לבצע שינויים במערכת במשך הקיץ.

3. הסדר שכר לימוד - יש להסדיר את תשלום שכר הלימוד תוך שבועיים מיום הרכבת המערכת  (פריסה רגילה: 9 תשלומים החל מ- 1.4 ועד 1.8). התשלום יעשה בצ'קים או בכרטיס אשראי.

4. אישור סופי לשמירת מקומות בקורסים - יישלח רק לאחר קבלת כל האישורים (רמ"ח, הנה"ח, רכז אקדמי).

 

הסבר על שכר הלימוד

1. שכר הלימוד הכולל מורכב מ - א. דמי הרשמה ושיבוץ ב. תשלום עבור הלימודים ג. תשלום משתנה לכל מחלקה עבור שימוש בציוד ובמתקנים ד. תשלום לאו"פ.

2. שכר הלימוד על פי מחלקה – יימסר ביו"פ או בשיחה טלפונית. ישנן הנחות למקדימים.

3. שכר הלימוד לאו"פ - כ- 4,900 ש"ח בממוצע לשנה בפריסה שווה ל- ארבע שנים. התשלום יבוצע במישרין לזכות האו"פ עם הרשמה לכל קורס.

4. מלגה מיוחדת של 'מנשר' - בגובה 350 ש"ח לכל קורס של או"פ הנלמד ב'מנשר'- תינתן כהפחתה בשכר הלימוד בשנת הלימודים הבאה.

 

הערות

1. לבוגרי בתי ספר מוכרים ישנו חישוב נפרד של שכר הלימוד- ע"פ המערכת המתוכננת.

2. סטודנט העובר ל'מנשר' ממוסד לימודי אחר יחויב במערכת ובשכר לימוד מיוחדים המותאמים ללימודיו הקודמים.

3. יש לקחת בחשבון הוצאות כספיות לחומרים "מתכלים" ו/או לציוד אישי הכרחי. ההוצאות הצפויות יפורטו לכל מחלקה בנפרד ביו"פ. אנו עושים כל מאמץ לספק את מירב הציוד ואת מירב החומרים על ידי מנשר.

 

מסיימי 4 שנים לימודים ב'מנשר' במסלול לתואר יהיו זכאים הן לתעודת B.A במדעי הרוח של האוניברסיטה הפתוחה, והן לתעודת גמר של 'מנשר לאמנות' במקצוע בו למדו.

מכללת 'מנשר לאמנות' מציעה מסלול לימודים ייחודי לתואר אקדמי !

המסלול מאפשר לסטודנטים ללמוד את תחום האמנות הרצוי והאהוב עליהם - צילום, קולנוע, תקשורת חזותית, אמנות, כתיבה או אנימציה - ולשלב אותו בלימודים אקדמאיים הנערכים במכללה עצמה ומשולבים במערכת -  עד לקבלת תואר .B.A  במדעי הרוח ובהדגש אמנויות.

 מסיימי 4 שנים לימודים ב'מנשר' במסלול לתואר יהיו זכאים הן לתעודת B.A במדעי הרוח של האוניברסיטה הפתוחה, והן לתעודת גמר של 'מנשר לאמנות' במקצוע בו למדו.

 


 

about Minshar

Background
Minshar School of Art was established in 2005.

It is a high standard educational Art institution that provides professional and artistic studies in the fields of visual art, literature and writing. Our School departments are: Film, Photography, Animation, Arts, Visual Communication and Writing.
The College Location: in the heart of the cultural capital of Israel: Tel Aviv-Jaffa.

Minshar is more than an Art School – it's a cultural center.
Over 450 students are enrolled, aiming to be a substantial force among active professional artists in Israel and worldwide. Students obtain knowledge and hands-on experience from the finest artists and leading professionals, providing proficient expertise while respecting the freedom of creativity and expression.

1a

Minshar was founded by professional artists, experienced in both education and business, who joined together with the common goal of training a new generation of artists and professionals to excel in the various mediums of Art and Film (6 Departments) - all under one roof!

The Spirit
Education for creativity focuses on the values of expression, choice, responsibility, respect, cooperation and involvement.
Creative art requires imagination, judgment, analysis and classification, truth, abstraction, faith, and practice. Original thought and expression are key elements that lead the human thought to discoveries, inventions and development of new technologies.
Creative thought values contribute to all areas of knowledge and are not confined only to art studies. A system aspiring to adapt to an updated world, while sharing universal knowledge on a daily basis - must essentially lean on the inherent values of the artistic creativity and thought process.
At Minshar we encourage the exploration of new artistic languages, interdisciplinary collaboration between creative mediums, cooperative art aimed at social, public and professional engagement, as well as more internal, personal art seeking a dialogue with the public audience.
Our perception is to design a new model of a school, where ideas, creativity and even professional requirements – emerge, many times, from the foundation, while our role as educators is to provide professional knowledge, shorten the way, offer the our expert perspective, but not direct towards a single opinion. We produce a center whose core activity and environment lay upon professionalism and an open mind - a quality framework which aims to nurture sensitive, aware and professional artists, both skillful & knowledgeable young men and women, whom shall impact the core of Israeli Art and Culture; An integrated, challenged and involved generation, thirsty for civic and moral action. Our reality today, raises the importance of our young generation's education - to be a top priority.

2a

Minshar - Our Home
The 6 story rented building, where we are housed now, is mostly divided into small spaces being conducted as small group workshops serving both personal and intimate creative studies, as well as classrooms in which opinions and impressions are exchanged.
There are also: lecture halls, photography and art workshops, computer rooms, a darkroom with adjacent professional photo printers, film and animation studios, editing suites, a large gallery, a screening auditorium, and a cafeteria.
Minshar also functions as a cultural center for our community - as we have an active gallery for contemporary art, host exhibitions, screen experimental, documentary, animation and narrative feature films, as well as lectures, conferences and discussion evenings, events – even performances of chamber music. The cultural center also houses a modest library, a film archive, a café and a dynamic courtyard.

3a

Our Students
Minshar is located in the south-center of Tel Aviv, and is designed for young people who want to become profession artists, combining creativity with their affinitive art medium. Most of our students are in their 20's and early 30's. They come from all walks of life and from all over the country. The Student body is diverse - from excellent, talented standouts - to underprivileged young people lacking formal secondary education, and even those with learning disabilities. There are young men and women from all sectors of Israeli society: from different communities, diverse religions, from central Israel as well as the periphery, many from lower socio-economic class, and even refugees.
Studies at Minshar are based, first of all, the professional work with the faculty teachers, but are enhanced by the presence of production & technical support crew, and by that of the heads of departments – all whom are here most of the time to support and encourage, assist and a listen. Each department has a professional equipment center, as the equipment serves the student for their free use on productions & study assignments.

The Curriculum
Full studies in all departments are based on a four year program, which consists of 28 year-long courses. During the fourth year students are obligated to work on their final graduation project, mentored by senior artists & lecturers - both in discussion groups and personal guidance.
The curriculum is divided into three principle categories:
A. Technical and professional courses (equipment, software, technique etc.).
B. Exercise Workshops, production, discussion and critical review (artistic language development, understanding and mastering the relevant artistic medium),
C. Theoretical & Practical knowledge – the origins & evolvement of the chosen discipline.
In addition, Minshar holds interdisciplinary courses, special workshops, master-classes, and joint multi-department projects.
During their studies the students gain practical experience in a variety of styles, and acquire professional tools for dealing with the complex Israeli relaity - both in the personal and social-public strata.

• Full Curriculum - equivalent to academic standards worldwide. Graduates of 4 year programs receive professional Diploma - A Minshar Graduate in the chosen medium.
The Diploma is recognized by the Ministry of Culture and by all vocational institutions.
• College Degree - most of our Full Curriculum students study Open University theory classes (a joint cooperation) and at the end of four years also earn a B.A.
• Evening courses - Allows full-time working people, or graduates of different studies who cannot commit to the Full Curriculum studies – the chance to study various art courses from our program in the evening.

4a

Our Departments
Film Cinema – Students learn screenwriting for fiction, documentary screenwriting, comic writing, TV series and new formats. Both narrative and documentary Directing courses are taught, as each year the film length and complexity rises. Students also study cinematography courses, conceptual and technical editing, sound recording & editing, acting for film, film history, film styles and movements, and cinematic expression.
Animation – Students begin classic animation; drawing, illustration, sculpting, storyboard and Premier editing software. They gradually move on to 3-D Maya animation software and learn it both as an advanced technical and directing tool. Also offered : after effects software, Stop-motion, cinematic foundations, animation screenwriting and more.
Visual Communication – Students learn illustrative techniques, Typography, Print design, interactive design, advertising, branding, broadcast, magazine and book design, packaging design, and various software - Photoshop, Illustrator, Flash, Muse, After Effects, InDesign, and more.
Photography - Students study Photographic and Visual language, practical indoor/outdoor photography, Pinhole cameras and special techniques, beginner/advanced Studio, Gastronomical and Architectural Photography, Fashion and Style photography, social documentary photography, media and journalistic photography, beginner/advanced Photoshop, Black and White processing, video-art, photographic history and more.
Fine Art - Students study drawing, painting, sculpting with soft materials for starters, illustration, photography, advanced sculpting with hard materials, computer 3D sculpting, 4 years of painting with oil paints and acrylic, video-art, print, installation art, performance art, courses in artistic language and means of expression, and comprehensive art-history classes.
Writing - Students study first-year courses of prose, poetry, journalism and screenwriting, along with ongoing courses in grammar, vocabulary metaphoric language enhancement. Advanced courses include writing novels, poetry, academic writing, playwriting, translation and more. And of course - the literature history classes focusing on genres and countries of origin – with an emphasis on local literature.

5a

Minshar is a non-profit, public benefit company (PBC).
All Minshar activities are a considered a contribution to our community and society.
Minshar is supported by the Tel Aviv municipality and the Ministry of Culture and is supervised by the NGO Registrar.

6a

Our achievements
Within a few years we were able to position 'Minshar' as one of three top-tier art schools in Film studies, photography and art, visual communication, animation, and the only dept. in Israel for writing – both prose and poetry.
Graduation films in recent years have been screened awarded at major festival worldwide including prestigious venues such as Cannes Film Festival, San Sebastian, Venice, Sundance, Berlin, and locally in Jerusalem, Haifa and Tel Aviv Student Film Festivals.
Photography and Art graduates won first prizes in the Sony competition in London, and Tel Aviv based "fresh paint", were chosen for Aperture "regeneration" program , twice won the Tel Aviv Museum Kustitiner award, and have had solo exhibitions at important galleries.
The Art department won the Tel Aviv Museum schools contest etc.
Visual Communication graduates have been constantly illustrating the leading newspapers in Israel, and even the New York Times!... They have illustrated children's books by the best local authors. Animation graduates have won Asifa animation festival competitions for clips, most of them are employed at the major design and interactive offices in the country, and some already have successful independent design studios.
A Writing dept. graduate has just won the Zikit publishing prize - to have their first novel published, while others have published fiction and poetry books under the auspice of the Israeli writers association, won the online competition for rewriting biblical stories; one of our graduates hosts a program and podcast about literature on IDF Radio, and year they get rave reviews for the department's anthology of prose and poetry.

The gallery
Set in a large, beautiful space in the heart of the school, the gallery showcases exhibitions for professional well known artists and curators.
Situated on the street level, the 130 SQM gallery offers high standards of presentation.
In addition to the gallery, the ground floor contains an Auditorium and Cafeteria, as well as a wide adjacent corridor – usually reserved for student exhibitions.

7a

When hosting large exhibitions, classes from upper levels can also be available for presentation. This happens during the summer break, from July to September.

A selection of exhibitions, from the last three years:

8a
Yiftach Belski – "Traps"

9a

Maayan Amir – "unclassified"

10a

A'mar Yunes – "sea Of Fire"

 

 

צילום - לימודי ערב תשע"ד

קורס ערב צילום שטח ועיתונות בהנחיית טל ניסים, הפקה בבית ספר אורט בכפר סבא.
צילום עידו פרץ

IMG 4400cIMG 4467c

משיח פרק 6

סדרת האינטרנט המצליחה של בוגרי מנשר: משיח פרק 6 - הפתיחה הגדולה.

קורסי ערב - אביב 2014

 

 

קורסי אביב - ערב 'מנשר' מרץ 2014

כללי:

'מנשר' מציעה מספר מצומצם של קורסי ערב בני 13 שיעורים כל אחד, החל ממרץ ועד יוני 2014.
ניתן להירשם לקורס אחד או יותר. ככל שנרשמים ליותר קורסים גדלה ההנחה הכספית.
קורסי האביב הם קורסי מבוא, חלקם בנויים מצירוף של יסודות של כמה קורסים שונים וחלקם קורסים הדומים לאלו הנלמדים בלימודים המלאים לתואר או לתעודה.
לצורך הכנת שיעורי בית ותרגול תלמידי הערב רשאים להשתמש במתקני בית הספר ולהיעזר בתומכים, בין השעות 21:00-17:00 בכל יום.
הקורסים שאורכם שעתיים מוגבלים ל- 18 משתתפים.
ניתן להתרשם ממגוון תכניות הלימוד השונות באתר 'מנשר'.

 כתיבה יוצרת – 3 שעות, 13 מפגשים

דמויות ותיאורן, כיצד לספר אמת ושקר, מציאות ודמיון, נקודת התצפית של הדובר, תיאור חושים (ריח, צליל, טעם ועוד), רגע היסטורי, דיאלוגים, יחסים, פיתוח דמות, קונפליקט, תהליך רגשי, מתח, הפתעות, תפניות.
התייחסות לטקסטים של המשתתפים (כל משתתף מקבל התייחסות אישית לעבודותיו) וכן דוגמאות מטקסטים של סופרים ידועים.
חלק מהתרגילים יעשו בכיתה וכן יהיו השלמות בבית.
מחיר הקורס: 1,500 ₪ כולל דמי הרשמה, אין תוספת מע"מ.
מועד: ימי ב' בשעות 21:00-18:30 תאריך פתיחה: 17.3.14
מנחה: בר חיון - משורר, מבקר ועורך. כתב ביקורת ספרותית (מוסף ספרים 'הארץ'), כתבות בנושאי מדע ואמנות (כתבי-העת 'עיניים' ו'אלכסון') וסיפורים קצרים (זוכה תחרות הסיפור הקצר של עיתון הארץ 2006).

 יסודות תסריט – שעתיים מלאות, 13 מפגשים

כיצד יוצרים סצנה קולנועית, דמות גיבור, דמויות משנה ועוד. כיצד מעצבים אותן וכיצד מאפיינים אותן, כיצד בונים את המתח ביניהן. מהו קונפליקט קולנועי וכיצד מעוררים אותו אפילו בסרט קצר, מהו מאורע מחולל ומהו תפקידו בסרט, מהו תפקיד הפעולה בסרט
והיכן ממקמים אותה.
מחיר הקורס: 1,500 ₪ כולל דמי הרשמה, אין תוספת מע"מ.
מועד: ימי ה' בשעות 21:30-19:30 תאריך פתיחה: 20.3.14
מנחה: 
עומר תדמור - תסריטאי ומחזאי. בין תסריטיו: 'מרחב מוגן' - זוכה פרס האקדמיה לשנת 2009, 'לילה ללא לולה' - במסגרת רצועת 'ראשון בדרמה', פרקים בסדרות: "בטיפול" 2005, "מסכים" ו'הכל דבש' 2007 ועוד, מחזות: 'שנייה, חצי שנייה' - בית לסין ועוד. בוגר החוג לקולנוע אונ' ת"א.
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%9E%D7%A8_%D7%AA%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A8

מבוא לקולנוע – 3 שעות, 13 מפגשים

אמצעי הבעה ראשוניים בקולנוע: נקודת מבט של הצופה, התרחשויות בפריים, וואן שוט ושלושה שוטים, נוהלי עבודה וסדר פעולות.
צילום: תפעול מצלמה DSLR, זוויות צילום, תאורה מצויה, אמצעי עזר מינימליים לצילום באור יום, שימוש במיקרופון של המצלמה ובמיקרופון חיצוני.
·הקורס מתבסס על שימוש במצלמות של משתתפיו. לתרגילי סוף הקורס ניתן להשתמש במצלמות המכללה.
מחיר הקורס: 1,900 ₪ כולל דמי הרשמה, אין תוספת מע"מ.
מועד: ימי ג' בשעות 21:00-18:30 תאריך פתיחה: 18.3.14
מנחה: חיים זילברשטיין - 
במאי קולנוע וטלוויזיה, במאי פרסומות ותסריטאי. בין סרטיו: סדרות - 'אדרנאלין' ערוץ 2, תסריט ובימוי לסרט דרמה בכיכובו של ג'ון סבג, תסריט ובימוי 'ראיונות קולומביאנים' ועוד. 
בעל תואר ראשון ושני מאקסלסיור לוס אנג'לס.

 

* ייתכנו שינויים

הקרנת סרטי גמר מחלקת אנימציה בסינמטק


אירוע הקרנת סרטי גמר מחלקת אנימציה במנשר - בסינמטק.

ביום שישי 18/10 בשעה 12:00
רח' שפרינצק 2, ת"א

כניסה - חופשית!

ANIMATION SINEMATEC

 

לטעימות מתוך סרטי הגמר:

אירוע הקרנת סרטי גמר אנימציה

מחלקת אנימציה במנשר מציגה:

יום שישי 18.10 סינמטק תל אביב 12:00 - הקרנת סרטי בוגרים 2013 של המחלקה - מנשר לאמנות.

נשמח לראותכם.

 

 

 

 

בקרוב מתחילה שנה שנייה של סדנאות ההמשך של 'מנשר'

להשכרה סדנאות לאמנים/ניות במתחם התחנה המרכזית הישנה - הגליל 6, קומת קרקע.

החללים נעים בין 30-50 מ'ר. שותף אפשרי.

המחיר נע בין 1500-2300 לחודש כולל ארנונה, חשמל, מיזוג וכל השאר.

 

המעוניינים מתבקשים לפנות לאורית מודיאנו במנשר במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1sadnaot

11sadnaot

OUTSIDEROOM5

הספריה

שלום

היום ה- 10/6/13 הספרייה תיסגר ב-15:00

במקרים דחופים אנא פנו למזכירות

עמכם הסליחה

ערי אטום / Nuclear Cities - מיכל רובנס

ערי אטום / Nuclear Cities - מיכל רובנס.
אוצרת: שרי גולן סריג

 

בתערוכת היחיד השנייה שלה, ממשיכה מיכל רובנס את עיסוקה באותם אתרים ורגעים בהיסטוריה שננטשו, קפאו וכמעט נעלמו. מקומות ורגעים אלו משאירים במציאות סימנים שעליהם היא מתעכבת, מתבוננת ובאמצעות הציור מפיחה בהם חיים חדשים ורדופים.

בצירוף מקרים,תפתח התערוכה בערב ה 25.4 שהוא גם התאריך בו התרחשה התאונה בכור הגרעיני בצ'רנוביל. אסון שבעקבותיו פונתה העיר האוקראינית "פריפיאט". עיר זו, מושא ציוריה של רובנס, נבנתה על מנת לאכלס את עובדי הכור ומשפחותיהם וכונתה כמו ערים מקבילות לה "עיר אטום". פריפיאט ננטשה ונשארה כמצבה אשר מעידה על הטרגדיה שהתרחשה במקום. מנקודה זו יוצאת רובנס לעבודותיה שאינן מכילות ולו דמות אדם אחת, לציור של מתקני הגרעין הנטושים מרחוק ומתקני השעשועים של הילדים הנטושים מקרוב. אין בציורים הללו דרמה של בהלה ומנוסה אלא שרידי חיים וטבע דוממים המטרידים ביופיים.

"תפאורה היא כיסוי להתרחשות שאיננה. תפאורה בדרך כלל מלבישה ריקנות וכאן חושפת אותה, אם היה לזה סאונד הוא היה אלקטרוני כמו צווחה פנימית, ציוץ חשמלי צורם של אימה מהפנטת.
ציורים אלה מבכים ללא רגשנות כל מה שקפא בזמן ועמד מלכת. כל מה שהיה אמור להיות חפשי ודינמי כגלגל ענק ונהדר ומהפנט כארמון קרח.לא משנה אם זה עיר או מדינה שאיבדה את עצמה לדעתאו ילדותשנשאה הבטחה גדולה ומה שנשאר ממנה הוא קליפה, תפאורה עילגת." (זאב אנגלמאיר על ציוריה של מיכל רובנס)

מיכל רובנס נולדה ב 1980 בקיבוץ גרופית. חיה ועובדת בתל אביב. בוגרת המדרשה לאמנות בית ברל. היא זוכת הפרס ע"ש רפי לביא וכיום לומדת בתוכנית העמיתים של מכללת עלמא לתרבות עברית.

 

לחצו על התמונה להגדלה

 

1 2 4 6 7

השגי בוגרים

להשגי בוגרי מחלקת קולנוע לחצו כאן

46156 538263826191398 969506491 n 1


להשגי בוגרי מחלקת אנימציה לחצו כאן

ANIMETION


להשגי בוגרי תקשורת חזותית לחצו כאן

 

TAKASH

 


להשגי בוגרי מחלקת צילום לחצו כאן

POTHO


להשגי בוגרי מחלקת אמנות לחצו כאן

ART


להשגי בוגרי מחלקת כתיבה לחצו כאן

WRITING

 

עוזי קצב

חי ועובד בתל-אביב. בוגר תואר ראשון בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. הציג בגלריה אלון שגב תערוכות יחיד והשתתף בתערוכות קבוצתיות שונות בין השאר בבית האמנים ירושלים ובגלריה זמן לאמנות ת"א. זוכה פרס קרן התרבות אמריקה ישראל.

אירוע פתיחת שנה ויום פתוח במנשר - יום ד' 23/10 החל מהשעה 17:00

אירועי פתיחת שנה ביום ד' 23.10
 יום פתוח 17:00 - 20:00
20:00 - המסיבה הגדולה - שתי להקות, שני די ג'י, אולפן צילום, הקרנות סרטי אנימציה וברודקסט ועוד הפתעות.

אורחת כבוד מיוחדת: DJ NARBARA BUTCH - מנהלת מוסיקלית של מגזין האופנה MONSIEUR\MADEMOISELLE,
מומחית הדיסקו והאלקטרו מגיעה אלינו מפריז למנשר.

party2013333

 

 

 

 

 

תאטרון - נוהל ראיונות קבלה

נוהל ראיונות קבלה

1. מועד – יקבע באופן אישי לכל תלמיד ע"י המזכירות.
2. תשלום לראיונות קבלה - הינו 480 ₪. יש לשלם מראש.
3. ראיונות הקבלה מתחלקים לשלושה חלקים. כל מועמד צריך לעבור: אודישן מול ראש ההמחלקה, ראיון אישי מול מנהל המכללה, ראיון כתוב באחריות המזכירות.
4. שימו לב – ראיונות הקבלה אינם בחינות שבודקות ידע, אלא נועדו לתאום ובדיקה של ציפיות.
5. להלן משימות הבית שתתבקשו להציג בראיון המקצועי (אודישן):
א. מונולוג אישי - יש לבצע מונולוג אישי. אפשרי אימפרוביזציה או טקסט שהכנתם. רצוי לבצע את המונולוג בעל-פה (אך ניתן לבצעם בקריאה מתוך דף).
ב. מונולוג מעובד - עליכם לבצע מונולוג קומי או דרמתי מתוך מחזה קיים (ישראלי או מתורגם). רצוי לבצע את המונולוג בעל-פה (אך ניתן לבצעם בקריאה מתוך דף).
ג. פנטומימה או שירה או ריקוד – יש לבצע קטע קצר שאינו מונולוג.

* זיכרו להביא חפצים ו/או /תלבושות במידה והם חיוניים לדעתכם לביצוע המונולוגים.

תשובות בעקבות ראיונות הקבלה - תקבלו לאחר 5-7 ימים קיבל/לא התקבל או בהמתנה.

הבטחת מקומות בקורסים השונים – רק אחרי השלב הבא – שלב הרכבת מערכת והסדר תשלומים.

 

בברכה והצלחה
הנהלת 'מנשר'

נדב לפיד

במאי ותסריטאי. 'הגננת'  (בפיתוח), 'השוטר', עלילתי 2011. מקום 1 לוקרנו 11 ועוד פרסים, תסריט: 'טייפריקורדר' ועוד. עבד כצלם קולנוע ב: חמישה ימים 10, 'עזה שדרות', 09. ועוד. פרוזה: 'תמשיך לרקוד' בבל. 09. B.a אונ' י-ם פסיכולוגיה. בוגר סם שפיגל.

תאוריה - אודות

הקורסים התיאורטיים הבין מחלקתיים נותנים לתלמיד את הבסיס החשיבתי-טקסטואלי בבואו לנתח את עולם האמנות ואת אפשרויות היוצר לתמרן בתוכו. הקורסים שונים זה מזה בנקודת המוצא המחקרית אך כולם נוגעים בקשר שבין האמנות לתיאוריות משיקות מתחום הפילוסופיה, ספרות, לימודי התרבות, מדעי החברה ועוד. הקורסים מותאמים לשנות הלימוד אליהם הם מכוונים ועוסקים גם בבסיס של ניתוח, הבנה ויצירת טקסט.

נא מלא/י פרטיך, ונחזור אליך בהקדם

לימודים מלאים
קורסי ערב